Indmeldelsesblanket

Alle, såvel pårørende som personer med Marfan Syndrom og fagpersoner/institutioner kan være medlem af Landsforeningen for Marfan Syndrom.

For at kunne deltage i landsforeningens arrangementer til favørpris, skal alle deltagere være medlem af Landsforeningen.

Det årlige kontingent er:

Voksne: 200 kr.
Børn/unge under 18 år: 50 kr. (forudsat mindst 1 voksen person indmeldes sammen med barnet)
Fagpersoner/Institutioner: 200 kr.
Støttemedlem: 100 kr. (for dig som ønsker at støtte foreningen, men ikke ønsker at deltage i landsforeningens aktiviteter)

Umiddelbart efter, at vi har registreret din indmelding, fremsender vi foreningens vedtægter og en opkrævning af kontingentet.

Kontingentet kan også betales ved indmeldingen, via netbank til: Reg: 3186 – konto: 4707 8093 53

Husk! – at oplyse hvilke personer indbetalingen dækker.

OBS!!

Blanketten ønskes udfyldt for alle familiemedlemmer der ønsker indmeldelse.

Personoplysninger

Har du Marfan Syndrom?

Ønsker du at blive