Symptom – Aortadilatation2019-01-30T10:24:21+00:00

Aortadilatation (aortaaneurisme)

Definition

Udvidelse af et større eller mindre afsnit af aorta.

Kommentar

Væggen i aorta består af 3 dele: et tyndt indre lag (intima), et tykt, elastisk mellemlag (media) og et ydre lag (adventitia). Hos personer med Marfan Syndrom er det elastiske mellemlag svagere og mere skrøbeligt end normalt. Da aortavæggen gennem årene er udsat for et konstant skiftende tryk fra det pumpende hjerte, kan denne væg, specielt de første 5-10 cm. efter aorta-klappen, gradvist udvide sig. Hos en normal voksen person er diameteren på aorta 25-35 mm. Hos personer med Marfan Syndrom kan aorta være udvidet ud over denne grænseværdi, og man taler så om en aortadilatation. Udvides aorta til 60 mm. eller mere, benævnes tilstanden da aortaaneurisme.

Ordforklaring

Aorta: hovedpulsåreDiastolen: hjertets udvidelsesfase, hvorunder det fyldes med blod.