Symptom – Grøn stær2019-01-30T10:24:21+00:00

Grøn stær (glaucoma – glaukom)

Definition

Fællesbetegnelse for oftest kronisk forløbende øjensygdomme, hvor trykket i øjet, ved åben kammervinkel, er større end trykket i nethindens fødearterie, med deraf følgende truende el. indtrådt funktionstab.

Kommentar

I de fleste tilfælde er Grøn stær forbundet med forhøjelse af øjets væsketryk. Ved forhøjet væsketryk kan synsnerven beskadiges. Resultatet er at synsfeltet langsomt reduceres men ikke synets skarphed og fokus. Det høje tryk inde i øjet klemmer på de blodkar, der løber ind til øjet og forsyner synsnerven med ilt og næring. Når synsnerven ikke får nok ilt og næring, dør synscellerne, dette påvirker udsynet til siderne. Grøn stær er mere udbredt blandt personer med Marfan Syndrom.