Symptom – Migræne med aura2019-01-30T10:24:21+00:00

Migræne med aura (klassisk migræne)

Definition

Migræneanfald der forudgås af aura, dvs. neurologiske udfaldssymptomer fra hjernebarken eller hjernestammen; udvikles gradvist over flere minutter og varer typisk ½ time.

Kommentar

Det hyppigste aura symptom er synsforstyrrelser i form af en voksende blind plet som er omgivet af lysende zigzagstriber. Der kan også forekomme føleforstyrrelser, halvsidige lammelser eller sprogforstyrrelser. Aurafasen efterfølges af migrænehovedpine. Personer med Marfan Syndrom har en øget migrænehyppighed i forhold til den almene befolkning. Årsagen hertil er endnu ikke klarlagt.