Symptom – Nærsynethed2019-01-30T10:24:21+00:00

Nærsynethed (myopia – myopi)

Definition

Synsafvigelse pga. at parallelt indfaldende stråler, uden akkomadation, mødes i øjet i et punkt foran nethinden.

Kommentar

Når lysets stråler rammer øjet, brydes de i øjets hornhinde og linse. Strålerne samles i et punkt bag ved hornhinden, og her skal nethinden ligge, for at man ser ting klart og tydeligt. Ved nærsynethed er øjet for langt, således at lysets stråler samles i et punkt foran nethinden i stedet for på nethinden. Efter at have samlet sig i et punkt, krydser strålerne hinanden og har derfor spredt sig lidt igen, når de rammer det lange øjes nethinde. Genstande i det fjerne vil derfor afbildes uskarpt på nethinden og opleves som ”uldne” og udflydende. De fleste personer med Marfan Syndrom er nærsynede.

Ordforklaring

Akkomodation: tilpasning