Indmeldelsesblanket

Alle, såvel pårørende som personer med Marfan Syndrom og fagpersoner/institutioner kan være medlem af Landsforeningen for Marfan Syndrom.

For at kunne deltage i landsforeningens arrangementer til favørpris, skal alle deltagere være medlem af Landsforeningen.

Det årlige kontingent er:

Voksne: 200 kr.
Børn/unge under 18 år: 50 kr. (forudsat mindst 1 voksen person indmeldes sammen med barnet)
Fagpersoner/Institutioner: 200 kr.
Støttemedlem: 100 kr. (for dig som ønsker at støtte foreningen, men ikke ønsker at deltage i landsforeningens aktiviteter)

Medlemskab er gratis det år man indmelder sig (gælder ikke for personer som tidligere har været medlemmer)

Umiddelbart efter, at vi har registreret din indmelding, fremsender vi foreningens vedtægter.

Kontingentet kan betales via MobilePay til 44254 eller via netbank til: Reg: 3186 – konto: 4707 8093 53

Husk! – at oplyse hvilke personer indbetalingen dækker.

OBS!!

Blanketten ønskes udfyldt for alle familiemedlemmer der ønsker indmeldelse.

Personoplysninger

Har du Marfan Syndrom?

Ønsker du at blive

Landsforeningen for Marfan syndrom optager også personer som har diagnosen Loeys-Dietz.

Loeys-Dietz er en bindevævs sygdom som er beslægtet med Marfan syndrom. For tiden findes der ikke nogen forening som varetager mennesker med diagnosen Loeys-Dietz behov. Begge diagnoser har mange fælles træk med hensyn til forandringer i kroppen, som har udspring i det defekte bindevæv, og vi har de samme udfordringer socialt og psykologisk, det giver derfor mening at være medlem af landsforeningen for Marfan syndrom, når man er blevet diagnosticeret med Loeys-Dietz.

Du skal være velkommen i Landsforeningen for Marfan syndrom.