Landsindsamling 1. nov. – 31. dec. 2015

Landsforeningens eksistens, drift og aktivitetsniveau er afhængig af økonomiske tilskud fra offentlige puljer samt af private donationer, derfor denne landsindsamling.

Vi håber, at mange vil støtte foreningen, så vi kan fortsætte med at hjælpe og støtte alle med diagnosen Marfan Syndrom og deres pårørende.

Bidrag af alle størrelser modtages med tak. 

Danske Bank, reg. 1551 konto 884-0962
Mobilpay tlf. nr. 4826 3652

Foreningen er godkendt til at modtage gaver efter ligningslovens § 8a, hvilket betyder at du kan få fradrag for dit bidrag, hvis blot du oplyser navn, adresse og cpr.nr. på indbetalingen.

Evt. spørgsmål kan stilles til foreningens sekretær Hanne Lindhardt, tlf.nr. 4826 3652 eller mail hanne@marfan.dk

2015-11-17T10:29:16+00:00november 1st, 2015|