Årlige arrangementer

Hvert år afholder foreningen et landsmøde og en række forskellige temakurser.

Landsmødet

Hvert år i april afholdes der landsmøde hvor også generalforsamlingen afvikles. Nye medlemmer har mulighed for at komme fredag aften og mødes med bestyrelsen i et mindre forum.

Lørdag middag ankommer resten af deltagerne i landsmødet og eftermiddagen går med oplæg fra diverse fagpersoner. Lørdag aften er der mulighed for socialt samvær og det er ofte her deltagerne får talt sammen og udvekslet erfaringer.

Søndag slutter vi som regel af med et oplæg af mere underholdende/opbyggende karakter.

Temakurser

Der er gennem tiderne arrangeret flere forskellige kurser for diverse målgrupper, det kan være teenagekurser, bedsteforældrekurser, genetikkurser og meget andet.

Éndagsture

Disse arrangeres én gang om året som regel i august/september. Der er en tur for sjællændere og en for jyderne. Vi tager til et udflugtsmål og spiser frokost sammen. Dagens mål er det sociale samvær og muligheden for at knytte kontakter med andre marfaner.